Hva skjer

Det er ingenting som skjer her i overskuelig fremtid